• اجاره بلند مدت و کوتاه مدت خودرو
  • رزرو انلاین خودرو
  • برگزاری سمینار و همایش
  • تشریفات Cip

هیوندائی سوناتا (YF - LF)

اجاره هیوندائی سوناتا جدید

سرویس روزانه با راننده  (سوناتا YF): 3.000.000 ریال

سرویس روزانه با راننده  (سوناتا LF): 3.500.000 ریال

هیوندا آزرا (2010-2014)

اجاره ازرا

سرویس روزانه با راننده (آزرا 2010 ): 3.000.000 ریال

سرویس روزانه با راننده (آزرا 2014 ): 5.000.000 ریال

سانتافه (2010-2015)

اجاره سانتافه

سرویس روزانه با راننده( سانتافه 2010 ): 3.000.000 ریال

سرویس روزانه با راننده (سانتافه 2014) : 4.300.000 ریال

تویوتا لندکروز (2010-2013)

احاره لندکروز

سرویس روزانه با راننده  (لندکروز 2010 ): 5.500.000 ریال

سرویس روزانه با راننده (لندکروز 2013): 6.000.000 ریال