• اجاره بلند مدت و کوتاه مدت خودرو
  • رزرو انلاین خودرو
  • برگزاری سمینار و همایش
  • تشریفات Cip

گواهینامه ها

موسسه کیفیت و انطباق کیهان KQR (نماینده رسمی کمپانی JAS-ANZ استرالیا در ایران)

(گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت)ISO 9001 / 2008 Certification

 

(گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست)ISO 14001 / 2004 Certification

 

(گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت) OHSAS 18001 / 2007

 

کمپانی DNV نروژ

(گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت)ISO 9001 / 2008 Certification

 

(گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست)ISO 14001 / 2004 Certification

 

 

(گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت) OHSAS 18001 / 2007